Bilparken består av 24 egne biler, samt 10 innleide biler, fordelt på to avdelinger;

  • storbilavdeling med store varebiler fra 12-47 kubikk lastebiler opp til 18,6 tonn
  • budbilavdeling med varebiler fra 3,5 kubikk til 16 kubikk